Adrese biblioteci

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova

Biblioteca Municipală Haşdeu

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”

Biblioteca Publică de Drept

Biblioteca AGEPI

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei

Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

Biblioteca Universităţii de Stat din Cahul

Camera Naţională a Cărţii

Biblioteca Naţională a României

Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti

Biblioteca Universităţii „Dunarea de Jos” din Galati

Biblioteca Centrală a Universităţii Petrol-Gaze, Ploieşti

Biblioteca Centrală Universitara „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca

Biblioteca Centrală Universitara „Mihai Eminescu”, Iaşi

Biblioteca Centrală Universitara „Eugen Todoran”, Timişoara

Biblioteca Congresului

Biblioteca Naţională a Franţei

Biblioteca Naţională a Regatului Unit

Biblioteca Naţională a Germaniei

Biblioteca Naţională a Italiei

Biblioteca Universităţii Oxford

Biblioteca Universităţii Cambridge