Reviste on-line din domeniu

Gymnasium
http://www.gymnasium.ub.ro/

Marathon : revista ştiinţelor motricităţii umane
http://www.marathon.ase.ro/

Ovidius University Annals : Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health
http://www.analefefs.ro/en/

Revista română de kinetoterapie = Romanian journal of physical therapy
http://www.revrokineto.com/archive3_en.html#

Sport şi Societate. Revistă de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinţe conexe
http://www.sportsisocietate.ro/

Discobol. Revista Anefs de Cultură, Educaţie, Sport și Kinetotereapie
http://www.unefs.ro/revistadiscobolul/lucrari_in_extenso.php

Palestrica Mileniului III. Revista Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj Napoca
http://www.pm3.ro/

Kineco Revistă a Facultății de Educație Fizică și Sport Universitatea Ecologică din Bucureşti
http://www.ueb.ro/efs/revista_kineco/files/KINECO_2013_nr_1_(nr_pilot).pdf

Arena – Journal of Physical Activities. Universitatea din Arad
http://www.uav.ro/jour/index.php/ajpa

Annals of the University Dunarea de Jos Galati, Fascicle XV : Physical Education and Sport Management
http://www.efms.ugal.ro/

Journal of Physical Education and Sport (JPES) Universitatea din Piteşti
http://efsupit.ro/