Contacte

Biblioteca Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport
Str. Andrei Doga nr. 22, cod 800008, Chişinău
E-mail: biblioteca.usefs@gmail.com

Director: Ciumașu Ana
Telefoane: 022 43 88 09

Serviiul: Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor
Bibliotecar principal serviciu: Timofti Silvia
Telefon: 022 497 448

Serviciul: Asistență informațională
Bibliotecar principal serviciu: Cabătut Tatiana
Telefon: 022 441 525

Serviciul: Relații cu publicul
Bibliotecar principal serviciu: Cornea Veronica
Bibliotecari: Botnar Olesea, Narschina Nina
Telefon: 022 441 525