Publicații

 • Maria VATAMANU “Biblioteca Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport”, 4 iulie 2016, Şcoala de vară,  “Open Access and Open Sources for Librarians”, Braşov.
 • Victoria TOMA, Maria VATAMANU “Bibliotecile universitare: instrumente de sporire a rating-ului instituţiei academice” SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA Ed. a 8-a, 26 februarie 2016 (cu participare internaţională) Biblioteca din învăţământ: dinamism. Acces. Dezvoltare. Transformare.
 • Victoria TOMA, Maria VATAMANU “Bibliotecia universitară în contextul mutaţiilor circuitelor informaţionale”, 4 noiembrie 2015, Conferința satelit BIBLIOTECI UNIVERSITARE ȘI SPECIALIZATE: PARTAJARE, COLABORARE ȘI ACCES.
 • Victoria TOMA, Maria VATAMANU “Implementarea inovaţiilor – cale sigură de eficientizare a calităţii activităţii bibliotecii universitare”, în cadrul Conferinţa ştiinţifico-practice “Biblioteca universitară în contextul schimbărilor inovaţionale ale procesului educaţional şi de cercetare”, 24 martie 2015, BŞ UPS “Ion Creangă”
 • Victoria TOMA, Maria VATAMANU “Clusterul – model inovaţional de cooperare a bibliotecilor universitare” Symposia Investigatio Bibliotheca (reuniune internaţională) “Biblioteca din învăţământ în contextul avantajelor şi provocărilor lumii digitale”, ed. a 7-a, 5-6 martie 2015, ULIM
 • Victoria Toma “Resurse informaționale online în sprijinul cercetării pentru profesorii de educaţie fizi, ora de “Cultura informaţiei cu profesorii de cultură fizică”, 26 martie 2015, Biblioteca USEFS.
 • Cotoman, Tamara. Faimosul joc care a cucerit lumea Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală: revistă ştiinţifico-metodică. 2010. Nr. 1, p. 73-74.
 • Cotoman, Tamara. De la Manole pornire Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală: revistă ştiinţifico-metodică. 2012, Nr 1, p. 67-69.
 • Cotoman, Tamara. Din colecţia Bibliotecii USEFS. Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală: revistă ştiinţifico-metodică. 2011, Nr 2. p. 71-74.
 • Cotoman, Tamara. Un promotor consecvent al ştiinţei şi sportului – Veaceslav Manolachi: biobibliogr.. Chişinău : Valinex SA, 2008. 143 p. : foto. ISBN 978-9975-68-074-5.
 • Cotoman, Tamara. Din colecţia bibliotecii USEFS (IV) Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală: revistă ştiinţifico-metodică. 2015, Nr 1. p. 83-87.
 • Cotoman, Tamara. Un călător prin ceaţă… Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală: revistă ştiinţifico-metodică. 2015, Nr 1. p. 88-91.
 • Cotoman, Tamara. Sfârşit de septembrie cu miros blajin de crizanteme… Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală: revistă ştiinţifico-metodică. 2015, Nr 2. p. 86-90.
 • Cotoman, Tamara. Din colecţia bibliotecii USEFS (II) Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală: revistă ştiinţifico-metodică. 2014, Nr 1. p. 88-92.
 • Cotoman, Tamara. Din colecţia Bibliotecii USEFS (III) Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală.  2014, Nr 2.  p. 89-94. – Bibliogr.: p. 94.
 • Cotoman, Tamara. O ediţie – eveniment Teoria şi arta educaţiei fizice în şcoală. 2014, Nr 3. p. 77-80.