Biblioteca USEFS

Biblioteca Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport este parte integrantă din sistemul naţional de învătământ superior şi participă prin colecţiile şi serviciile sale la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare din universitate. Ea este subordonată Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport. Biblioteca USEFS oferă accesul la informaţii în strânsă legătură cu Curricula, asistă utilizatorii în procesul de alfabetizare informaţională. Păstrând componenta tradiţională, adaugă elemente de noutate informaţională, oferind utilizatorilor modalităţi de informare şi documentare noi.

Noua paradigmă „a învăţa oriunde şi oricând”, care evident duce cu gândul la alternative de informare, comunicare şi educaţie impune biblioteca să-şi structureze serviciile în concordanţă cu nevoile şi dinamica publicului beneficiar. Corelarea funcţiilor de informare, documentare şi cercetare a bibliotecii cu programele universitare de studiu dar şi cu mişcarea domeniului în plan internaţional are loc în Biblioteca USEFS prin elaborarea de instrumente informaţionale moderne, participare în cadrul proiectelor internaţionale etc.

Biblioteca Universității de Stat de Educație Fizică și Sport este fondată în a. 1991, odată cu înființarea Institutului Național de Educație Fizică și Sport, care în a. 2006 devine universitate. Ca parte integrantă a universității Biblioteca deţine un fond de peste 79 000 de unităţi bibliografice, este cea mai completă colecție de documente de profil. O parte importantă o reprezintă publicațiile profesorilor și cercetătorilor instituției: monografii, manuale, teze de doctorat etc.

Activitatea de informare și documentare se desfăşoară în spații modernne, dotate cu mobilier și echipament modern. În serviciul utilizatorilor se află o sală de lectură cu 100 locuri, 25 de computere cu acces WIFI, o sală de împrumut la domiciliu.

În 2012 a fost implementat un soft specializat  pentru întreaga gama de activități ce se desfășoară în Bibliotecă. Catalogul electronic al bibliotecii încorporează în jur de 12 000 de înregistrări bibliografice a publicaţiilor deținute de instituţie şi poate fi accesat şi consultat la distanţă.

Implementarea softului IRBIS a plasat biblioteca în rândul bibliotecior moderne din țară, capabilă să ofere servicii de o înaltă calitate.

Biblioteca participă în Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Ca rezultat al acestei colaborări a fost elaborat Repozitoriul Instituţional, care constituie arhiva lucrărilor ştiinţifice realizate de către cercetătorii USEFS oferite în acces deschis.

Biblioteca USEFS, participând în cadrul proiectelor își diversifică activitățile, sporește calitatea serviciilor prestate, are loc o integrare organică cu procesul educativ /inctructiv și cel de cercetare din universitate.