Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor
Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor
Asistență informațională
Asistență informațională
Relații cu publicul
Relații cu publicul

Biblioteca USEFS

Biblioteca USEFS

Biblioteca Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport este parte integrantă din sistemul naţional de învătământ superior şi participă prin colecţiile şi serviciile sale la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare din universitate. Ea este subordonată Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport. Biblioteca USEFS oferă accesul la informaţii în strânsă legătură cu Curricula, asistă utilizatorii în procesul de alfabetizare informaţională. Păstrând componenta tradiţională, adaugă elemente de noutate informaţională, oferind utilizatorilor modalităţi de informare şi documentare...

Continuă ...

Noutăți

Spre atenţia profesorilor, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor şi tuturor profesioniştilor domeniului

Spre atenţia profesorilor, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor şi tuturor profesioniştilor domeniului

Acces la o nouă bază de date SAGE Research Methods, obţinut prin intermediul proiectului „Modern...
Spre atenţia profesorilor, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor şi tuturor profesioniştilor domeniului

Spre atenţia profesorilor, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor şi tuturor profesioniştilor domeniului

Reamintim, că prin intermediul paginii web a Bibliotecii: www.biblioteca.usefs.md aveţi posibili...
A demarat un nou an de studii în cadrul Departamentului de formare continuă

A demarat un nou an de studii în cadrul Departamentului de formare continuă

Formarea profesională continuă asigură cetăţenilor accesul la realizările ştiinţ...

Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor

Asistență informațională

Relații cu publicul