Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor
Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor
Asistență informațională
Asistență informațională
Relații cu publicul
Relații cu publicul

Biblioteca USEFS

Biblioteca USEFS

Biblioteca Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport este parte integrantă din sistemul naţional de învătământ superior şi participă prin colecţiile şi serviciile sale la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare din universitate. Ea este subordonată Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport. Biblioteca USEFS oferă accesul la informaţii în strânsă legătură cu Curricula, asistă utilizatorii în procesul de alfabetizare informaţională. Păstrând componenta tradiţională, adaugă elemente de noutate informaţională, oferind utilizatorilor modalităţi de informare şi documentare...

Continuă ...

Noutăți

Ziua Ușilor Deschise la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Ziua Ușilor Deschise la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

În scopul promovării ofertei educaționale și ghidarea absolvenților de licee și colegii în alegerea ...
Proiectul ,,Săptămâna cărții aniversare”

Proiectul ,,Săptămâna cărții aniversare”

Promovarea colecțiilor prin expoziții tradiționale este una din artibuțiile bibliotecii. Expoziţiile...
Activități cultural-educative

Activități cultural-educative

Una din prioritățile Bibliotecii Universității de Stat de  Educație Fizică și Sport este colabo...

Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor

Asistență informațională

Relații cu publicul