Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor
Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor
Asistență informațională
Asistență informațională
Relații cu publicul
Relații cu publicul

Biblioteca USEFS

Biblioteca USEFS

Biblioteca Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport este parte integrantă din sistemul naţional de învătământ superior şi participă prin colecţiile şi serviciile sale la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare din universitate. Ea este subordonată Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport. Biblioteca USEFS oferă accesul la informaţii în strânsă legătură cu Curricula, asistă utilizatorii în procesul de alfabetizare informaţională. Păstrând componenta tradiţională, adaugă elemente de noutate informaţională, oferind utilizatorilor modalităţi de informare şi documentare...

Continuă ...

Noutăți

Simbol al identităţii naţionale

Simbol al identităţii naţionale

Atribut şi simbol al Republicii Moldova, Drapelul de Stat - Tricolorul a ajuns la cea de-a...
Ziua Uşilor Deschise la USEFS

Ziua Uşilor Deschise la USEFS

Evenimentul a avut loc în ziua de miercuri, 17 aprilie, în holul Universităţii de Stat de Educaţie F...
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice de educaţie fizică şi sport

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice de educaţie fizică şi sport

Programele de formare continuă vizează dezvoltarea competenţelor şi aprofundarea cunoştinţelor profe...

Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor

Asistență informațională

Relații cu publicul