Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor
Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor
Asistență informațională
Asistență informațională
Relații cu publicul
Relații cu publicul

Biblioteca USEFS

Biblioteca USEFS

Biblioteca Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport este parte integrantă din sistemul naţional de învătământ superior şi participă prin colecţiile şi serviciile sale la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare din universitate. Ea este subordonată Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport. Biblioteca USEFS oferă accesul la informaţii în strânsă legătură cu Curricula, asistă utilizatorii în procesul de alfabetizare informaţională. Păstrând componenta tradiţională, adaugă elemente de noutate informaţională, oferind utilizatorilor modalităţi de informare şi documentare...

Continuă ...

Noutăți

Expoziția tematică consacrată Zilei comemorării celor cazuți în razboiul din Afganistan

Expoziția tematică consacrată Zilei comemorării celor cazuți în razboiul din Afganistan

În conformitate cu Planul activității educative și sportive a Universității de Stat de Educatie ...
Expoziții tematice

Expoziții tematice

În conformitate cu Planul activitaților educative și sportive a Universitații de Stat de Educatie Fi...
Donație de carte din domeniul jurisprudenței

Donație de carte din domeniul jurisprudenței

În cadrul proiectului de colaborare cu bibliotecile din instituțiile de învățământ superior din țară...

Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor

Asistență informațională

Relații cu publicul