Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor
Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor
Asistență informațională
Asistență informațională
Relații cu publicul
Relații cu publicul

Biblioteca USEFS

Biblioteca USEFS

Biblioteca Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport este parte integrantă din sistemul naţional de învătământ superior şi participă prin colecţiile şi serviciile sale la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare din universitate. Ea este subordonată Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport. Biblioteca USEFS oferă accesul la informaţii în strânsă legătură cu Curricula, asistă utilizatorii în procesul de alfabetizare informaţională. Păstrând componenta tradiţională, adaugă elemente de noutate informaţională, oferind utilizatorilor modalităţi de informare şi documentare...

Continuă ...

Noutăți

Donație de carte pe sfârșit de an

Donație de carte pe sfârșit de an

În preajma Sărbătorilor de iarna, Biblioteca USEFS, a primit în dar o frumoasă și valoroasă publ...
Campania de informare <br /><b>„Lupta împotriva corupției”</b>

Campania de informare
„Lupta împotriva corupției”

În perioada 21-25 noiembrie 2022 în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport s-a des...
<b>Ziua Internațională a Toleranței</b>

Ziua Internațională a Toleranței

Pe 16 noiembrie 2022 de Ziua Internațională a Toleranței, Biblioteca USEFS în colaborare cu Facultat...

Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor

Asistență informațională

Relații cu publicul