Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor
Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor
Asistență informațională
Asistență informațională
Relații cu publicul
Relații cu publicul

Biblioteca USEFS

Biblioteca USEFS

Biblioteca Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport este parte integrantă din sistemul naţional de învătământ superior şi participă prin colecţiile şi serviciile sale la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare din universitate. Ea este subordonată Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport. Biblioteca USEFS oferă accesul la informaţii în strânsă legătură cu Curricula, asistă utilizatorii în procesul de alfabetizare informaţională. Păstrând componenta tradiţională, adaugă elemente de noutate informaţională, oferind utilizatorilor modalităţi de informare şi documentare...

Continuă ...

Noutăți

O ediţie-eveniment

O ediţie-eveniment

Iată o apariţie editorială de specialitate cu adevărat solidă, sub mai multe aspecte. Aşa cum ne ...
Cursuri organizate de Departamentul Formare Continuă USEFS

Cursuri organizate de Departamentul Formare Continuă USEFS

Al treilea grup din anul acesta, profesori de educaţie fizică din întreaga ţară îşi vor completa cun...
Parteneriatul dintre Biblioteca Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport şi Departamentul de Formare continuă

Parteneriatul dintre Biblioteca Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport şi Departamentul de Formare continuă

În baza parteneriatului dintre Biblioteca Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport  şi...

Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor

Asistență informațională

Relații cu publicul