Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor
Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor
Asistență informațională
Asistență informațională
Relații cu publicul
Relații cu publicul

Biblioteca USEFS

Biblioteca USEFS

Biblioteca Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport este parte integrantă din sistemul naţional de învătământ superior şi participă prin colecţiile şi serviciile sale la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare din universitate. Ea este subordonată Universităţii de Stat de Educație Fizică și Sport. Biblioteca USEFS oferă accesul la informaţii în strânsă legătură cu Curricula, asistă utilizatorii în procesul de alfabetizare informaţională. Păstrând componenta tradiţională, adaugă elemente de noutate informaţională, oferind utilizatorilor modalităţi de informare şi documentare...

Continuă ...

Noutăți

Noutăţi editoriale

Noutăţi editoriale

În perioada aprilie-iunie 2021 colecţia Bibliotecii USEFS s-a completat cu un important lot de carte...
Biblioteca – Templu al Universului Cunoştinţelor.

Biblioteca – Templu al Universului Cunoştinţelor.

„Biblioteca este un fel de altar al cărţii, iar cartea este îngerul care vine să vadă dacă e primit ...
BIBLIOTECA – CATEDRA: COLABORARE CONTINUĂ

BIBLIOTECA – CATEDRA: COLABORARE CONTINUĂ

În condițiile pandemiei COVID-19, și măsurile întreprinse pentru prevenirea răspândirii coronavirusu...

Achiziții. Evidența și prelucrarea colecțiilor

Asistență informațională

Relații cu publicul