Seminarul informativ-metodic „Resurse informaționale în sprijinul instruirii”

La 4 februarie 2020 Biblioteca Universității de Stat de Educație Fizică și Sport în parteneriat cu Catedra Ştiinţe Psihopedagogice și Socioumanistice a organizat seminarul informativ-metodic „Resurse informaționale în sprijinul instruirii”. Activitatea s-a desfășurat în spațiile Sălii de lectură a bibliotecii.

 În cadrul seminarului au fost abordate următoarele subiecte:  

  • Literatura specializată la unitatea de curs Pedagogie Generală din colecțiile Bibliotecii USEFS;
  • Pagina WEB a bibliotecii: structură și facilități;
  • Catalogul electronic: modalități și posibilități de utilizare;
  • Repozitoriul Instituțional: structura și conținut;

La seminar au participat studenții anului I de la Facultățile Sport și Pedagogie.

Activitatea a fost ghidată de dna Natalia Carabet, doctor în științe pedagogice, conf. univ. în cadrul catedrei Ştiinţe Psihopedagogice și Socioumanistice și dna Silvia Timofti, bibliotecar principal a Bibliotecii USEFS.